ترازو دیجیتال

 

ترازوی امرن (omron BF511)

 

 

دقیق و حرفه ای

جذاب همراه دسته

گارانتی ۳ ساله

 

قیمت : ۳۶۵ هزار تومان

 

 

ترازوی امرن (omron BF212)

 

 

دقیق و هوشمند

کوچک و ظزیف

۳ سال گارانتی

 

قیمت : ۲۳۵ هزار تومان

 

 

ترازوی امرن (omron hn 286)

 

 

دقیق و بصرفه

ظریف

۳ سال گارانتی

 

قیمت : ۱۷۵ هزار تومان