تنس عضلانی

 

تنس عضلانی امرن (omron E4)

 

تنس عضلانی امرن (omron E4)

 

تسکین درد عضلانی

رشد و تحریک بافت عضله

پیشرفته و مدرن

۳ سال گارانتی

 

قیمت : ۳۵۵ هزار تومان