دستگاه آندوسکوپی

آندوسکوپی(Endoscopy) یک روش غیرجراحی برای مشاهده درون بدن است که توسط دستگاهی به نام آندوسکوپ صورت می گیرد. این روش می تواند برای اهداف تشخیصی و گاهی درمانی استفده شود. درآندوسکوپی، بر خلاف دیگر تکنیک های تصویربرداری پزشکی، آندوسکوپ کاملا وارد اعضای بدن می شود.

آندوسکوپ های اولیه تنها از چند آینه و عدسی ساخته شده بودند اما با گذر زمان و پیشرفت فناوری آندوسکوپ ها به دوربین‌های ویدیویی مجهز شدند که می توانند تصاویر را بطور مستقیم به یک مانیتور(تلویزیون) منتقل کنند. همچنین امروزه با عبور دادن وسایل خاص امکان نمونه برداری توسط آندوسکوپ(بیوپسی) نیز فراهم شده است.

دستگاه آندوسکوپی

مکانیزم کار آندوسکوپ:
در اکثر آندوسکوپ‌ها یک یا چند رشته فیبرنوری درون یک لوله پلاستیکی قرار گرفته اند. در انتهای این لوله یک عدسی تعبیه شده که مشاهده بخش‌های مختلف عضو را میسر می سازد. پس از ورود این لوله به محل مورد نظر، اطلاعات و تصاویر توسط فیبر نوری از عدسی داخلی به سمت عدسی دوم که در انتهای لوله قرار گرفته فرستاده می شود. اطلاعات از طریق این عدسی که در دست پزشک قرار دارد به یک مانیتور ارسال می‌شود تا پزشک روی این صفحه تصاویر درون عضو را ببیند.
با توجه به عدم وجود نور و در نتیجه تاریکی داخل حفرات و اعضای بدن، در انتهای داخلی آندوسکوپ یک منبع نوری نصب می‌شود تا فضای داخلی اعضا را روشن کرده و امکان مشاهده ساختمان‌های داخلی را فراهم سازد.

دستگاه آندوسکوپی
آندوسکوپی می تواند در اندام های مختلف بدن و از مجاری متفاوتی صورت پذیرد. به طور مثال:
- برونکوسکوپ از دهان وارد شده و به مجرای هوا(نای) می‌رسند تا مجاری تنفسی را بررسی کنند.
- راینوسکوپ برای بررسی سینوس ها از راه بینی داخل شده، به دریچه های سینوس ها رسیده و داخل می شود.
- سیستوسکوپها ازمجاری ادرار وارد می‌شوند و برای بررسی مثانه مورد استفاده قرار می گیرند.
- کلونوسکوپ برای بررسی روده بزرگ از مقعد وارد می شود. نوع کوتاه تر این آندوسکوپ رکتوسکوپ نام دارد که تنها بخش انتهایی روده بزرگ را بررسی می کند.
شرکت افرا طب گلسار با تکیه بر دانش تیمی متشکل از پزشکان و مهندسین تجهیزات پزشکی، بهترین خدمات مشاوره، انتخاب و خرید انواع دستگاه های آندوسکوپی را ارائه می دهد.