تجهیزات معاینه خانگی و کلینیکی

 

فشار سنج بازویی

 

فشار سنج مچی

 

دستگاه تست قند خون

 

نوار تست قند خون

 

گوشی پزشکی

 

ست معاینه

 

اتوسکوپ