ترالی قلب

 

 

برند : افرا طب

کیفیت عالی

مناسب برای کلیه مدل های ECG