پمپ تزریق سرنگ

پمپ تزریق سرنگ یک پمپ الکتریکی است که به منظور تزریق مایعات خاص در دوزهای تنظیم شده عموما در اتاق عمل یا بخش های ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه جهت تزریق داروهای حساس که برای تزریق آن ها به بیمار دقت زیادی لازم است به کار می رود. در تزریق این داروها دو مشکل وجود دارد: 

1. نیمه عمر بسیاری از این داروها کوتاه است به طوری که چند دقیقه تأخیر، تعجیل یا عدم دقت در دوز تزریق شده، اثربخشی دارو بر بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. 

2. با توجه به حجم کم این داروها، سرعت تزریق نقش بسیار مهمی در اثر بخشی دارو دارد، به طوری که با کمی خطا در سرعت تزریق، دارو اثر لازم را نخواهد داشت یا موجب Overdose خواهد شد.

اساس کار این دستگاه، تزریق دارو با استفاده از سرنگ می‌ باشد. به طور معمول این دستگاه‌ها برای تزریق داروها در حجم‌های کم استفاده می‌شوند. زمانی که پمپ در حال کار است، میزان نرخ جریان، حجم و فشار مایع دایماً اندازه‌گیری شده و هرگاه خطایی در این پارامترها یا پارامترهای دیگر رخ دهد، آلارم دستگاه اپراتور را آگاه خواهد نمود. کوچکترین حجم هوای داخل ست، توسط دستگاه تشخیص داده شده و به طور خودکار جریان مایع قطع می‎گردد. هر گونه مقاومت در برابر جریان مایع، مانند انسداد رگ و یا جابجائی از رگ به زیر پوست ، توسط آلارم های خاص گزارش می شود. بعد از تزریق حجم معین از ماده ی مورد نظر، دستگاه بطور خودکار جریان را قطع می نماید.