المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

آمبوبگ pvc اطفال جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی اطفال جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ PVC بزرگسال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : شرایط اضطراری و CPR جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ pvc بزرگسالان جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی بزرگسالان جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ PVC نوازد و اطفال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : شرایط اضطراری و CPR جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ pvc نوزاد جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی نوزادان جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آنژیوکت آبی POLYFLON (پلی فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : هند بسته بندی : ۱۰۰۰ عددی کاربرد : تزریق دارو و تزریق خون به بیمار

آنژیوکت صورتی PLUSFLON (پلاس فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : هند بسته بندی : ۱۰۰۰ عددی کاربرد : تزریق دارو و تزریق خون به بیمار

اتوسکوپ E scope – 2100201

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا

  کشور سازنده : آلمان منبع تغذیه : باتری نوع اسپکولوم : دائمی گارانتی : ۱ سال
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

آمبوبگ pvc اطفال جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی اطفال جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ PVC بزرگسال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : شرایط اضطراری و CPR جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ pvc بزرگسالان جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی بزرگسالان جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ PVC نوازد و اطفال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : شرایط اضطراری و CPR جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ pvc نوزاد جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی نوزادان جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آنژیوکت آبی POLYFLON (پلی فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : هند بسته بندی : ۱۰۰۰ عددی کاربرد : تزریق دارو و تزریق خون به بیمار

آنژیوکت صورتی PLUSFLON (پلاس فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : هند بسته بندی : ۱۰۰۰ عددی کاربرد : تزریق دارو و تزریق خون به بیمار

اتوسکوپ E scope – 2100201

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا

  کشور سازنده : آلمان منبع تغذیه : باتری نوع اسپکولوم : دائمی گارانتی : ۱ سال
المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

آمبوبگ pvc اطفال جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی اطفال جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ PVC بزرگسال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : شرایط اضطراری و CPR جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ pvc بزرگسالان جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی بزرگسالان جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ PVC نوازد و اطفال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : شرایط اضطراری و CPR جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آمبوبگ pvc نوزاد جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : تایوان کاربرد : ماسک تنفسی نوزادان جنس : PVC گارانتی : ۱ سال

آنژیوکت آبی POLYFLON (پلی فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های کالا :

کشور سازنده : هند بسته بندی : ۱۰۰۰ عددی کاربرد : تزریق دارو و تزریق خون به بیمار
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری

آمبوبگ pvc اطفال جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

آمبوبگ PVC بزرگسال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

آمبوبگ pvc بزرگسالان جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

آمبوبگ PVC نوازد و اطفال Besmed

۳۲۰,۰۰۰ تومان

آمبوبگ pvc نوزاد جعبه سیلیکونی BESMED

۲۵۰,۰۰۰ تومان

آنژیوکت آبی POLYFLON (پلی فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

آنژیوکت صورتی PLUSFLON (پلاس فلون)

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

اتوسکوپ E scope – 2100201

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان