تجهیزات پزشکی بیمارستانی و کلینیکی

شرکت افرا طب گلسار (با نام تجاری افرا طب / ۴۶۵۹۳۱) متشکل از تیم مهندسی پزشکی تجهیز گر،

در زمینه تجهیز بخش های بیمارستانی و کلینیکال و تامین صفر تا صد تجهیزات پزشکی بیمارستانی و کلینیک های مختلف فعالیت دارد

و این خدمت را در تمامی مراکز درمانی کشور در کلیه سطوح و نیز مراکز درمانی خارج از کشور ارائه می دهد.