تجهیزات پزشکی خانگی
تجهیزات پزشکی خانگی
تجهیزات پزشکی خانگی
تجهیزات پزشکی خانگی، لوازمی است که در منزل برای سنجش علائم بدنی جهت مراقبت از سلامتی یا برای درمان بیماری خاصی استفاده می شود. شرکت افرا طب، بازرگان و تامین کننده تجهیزات پزشکی خانگی، بسیاری از این لوازم را برای متقاضیان در منزل ارائه می دهد که گروه بندی آن به شکل زیر است
ساپورت_پا
ساپورت های بدن
انواع ساپورت های پا، شکم بند، گردن بند، کمربند، ساپورت های دست و انواع جوراب طبی
ساپورت_طبی
تجهیزات توانبخشی
انواع ویلچر استاندارد و برقی، انواع ماساژور های طبی، انواع واکر و عصا، انواع توالت، انواع تنس عضلانی و سایر وسایل توانبخشی خانگی
تجهیزات توانبخشی
تجهیزات پزشکی توانبخشی
تجهیزات تنفسی
تجهیزات پزشکی تنفسی خانگی شامل انواع کپسول اکسیژن، انواع دستگاه اکسیژن ساز، سی پپ، بای پپ و انواع ونتیلاتور خانگی، نبولایزر و رابط های تنفسی
تجهیزات تنفسی
تجهیزات تنفسی
تجهیزات پزشکی خانگی عمومی
تجهیزات پزشکی خانگی عمومی
تجهیزات عمومی و بستری بیمار
تجهیزات پزشکی عمومی و بستری بیمار در منزل شامل انواع تخت بستری خانگی، انواع مانیتور های علائم حیاتی، لوازم کلوستومی و …
تجهیزات پزشکی سنجشی
تجهیزات پزشکی سنجشی خانگی، شامل انواع فشارسنج، انواع ترازو، انواع تب سنج، انواع تست قند خون، پالس اکسیمتر انگشتی و …
تجهیزات پزشکی خانگی سنجشی
تجهیزات پزشکی خانگی سنجشی