تجهیزات پزشکی مطب01 - تجهیزات پزشکی مطب
تجهیزات پزشکی مطب 01 - تجهیزات پزشکی مطب
تجهیزات پزشکی مطب

تجهیزات پزشکی مطب شامل ابزار و لوازمی است که پزشک برای معاینه بیمار از آنها استفاده میکند. دسته ای از این تجهیزات عمومی هستند و در تمام مراکز درمانی و مطب ها استفاده میشوند. اما برخی دیگر تنها در مطب پزشک متخصص کاربرد دارند. شرکت افراطب، بازرگان و تامین کننده این تجهیزات برای پزشکان به شکل زیر می باشد.

تجهیزات  و ملزومات مطب - تجهیزات پزشکی مطب
تجهیزات پزشکی معاینه
اتوسکوپ، افتالموسکوپ، گوشی پزشکی، فشارسنج، تب سنج، چکش معاینه، چراغ قوه معاینه پزشکی، لارنگوسکوپ، نگاتوسکوپ و ست معاینه
تجهیزات مطب و ملزومات - تجهیزات پزشکی مطب
ملزومات پزشکی
ساکشن، کپسول اکسیژن، ترالی، تخت معاینه، الکتروشوک، دستگاه فور، دستگاه اتوکلاو، استیل جات و ظروف
تب سنج 1 - تجهیزات پزشکی مطب
کپسول اکسیژن 1 - تجهیزات پزشکی مطب