دنبال چیزی میگردید ؟
جستجو

تجهیز مرکز درمانی

تجهیز مرکز درمانی

 

2 28 - تجهیز مرکز درمانی

 

۱- درخواست اخذ مجوز موافقت اصولی از مرجع مربوطه (دانشگاه علوم پزشکی)

برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت (treatment.sbmu.ac.ir) مراجعه کنید.

۲- تماس با شرکت افرا طب جهت اخذ مشاوره تجهیز مراکز درمانی

۳- بررسی متخصصین افرا طب و مشاهده جایگاه و ساختمان مرکز جهت تجهیز مراکز درمانی

۴- تخمین بودجه مورد نیاز و ارائه پیش فاکتور تجهیزات پزشکی مورد نیاز بر اساس بودجه به مرکز درمانی مورد نظر

۵- آماده سازی، بسته بندی و ارسال تجهیزات پزشکی مورد نیاز تجهیز مراکز درمانی

۶- جایگزاری، نصب و آماده سازی تجهیزات پزشکی تجهیز مراکز درمانی در اتاق های مربوطه

۷ – بهره برداری و شروع به کار مرکز درمانی

۸- شرکت افرا طب پس از تجهیز مرکز درمانی و راه اندازی آن در کنار هیئت مدیره جهت رشد و اتقاء آن مرکز درمانی خواهد بود

 

تیم مهندسی پزشکی هلدینگ افرا طب، متخصص تجهیز و راه اندازی کلینیک ها، مراکز درمانی و بخش های بیمارستانی در کلیه سطوح فعالیت

 

Call Now Buttonتماس با افرا طب