برای تاسیس و راه اندازی فروشگاه یا شرکت تجهیزات پزشکی با افرا طب تماس بگیرید و پس از دریافت مشاوره کامل، پیش فاکتور خود را دریافت نمایید
فشارسنج دیجیتال
فشارسنج عقربه ای
تست قند خون
ویلچر
ماساژور
ساپورت ارتوپدی
راه اندازی فروشگاه تجهیزات پزشکی
راه اندازی تخصصی فروشگاه تجهیزات پزشکی بر اساس بودجه اعلامی توسط متقاضی و پوشش کامل تجهیزات پزشکی فروشگاه طبق درخواست منطقه جغرافیایی
فروشگاه تجهیزات پزشکی
شرکت تجهیزات پزشکی
راه اندازی شرکت تجهیزات پزشکی
راه اندازی شرکت تجهیزات پزشکی در زمینه تولید، واردات یا توزیع تجهیزات پزشکی از مرحله دریافت مجوز های لازم تا فروش کالا به صورت مشاوره و اجرایی