دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور     دستگاه ونتیلاتور | خرید دستگاه ونتیلاتور دستگاه ونتیلاتور دستگا...

ادامه مطلب

دستگاه اندوسکوپی

دستگاه اندوسکوپی

دستگاه آندوسکوپی دستگاه آندوسکوپی | انواع دستگاه اندوسکوپی آندوسکوپی روشی است که پزشک با استفاده ا...

ادامه مطلب

چراغ سیالیتیک

چراغ سیالیتیک

چراغ سیالیتیک چراغ سیالیتیک | خرید چراغ سیالیتیک چراغ سیالیتیک که به آن لامپ جراحی یا چراغ اتاق عم...

ادامه مطلب

دستگاه اکو قلب ECO

دستگاه اکو قلب

دستگاه اکو قلب اکوکاردیوگرافی | دستگاه اکو ECO | دستگاه اکو قلب اکوکاردیوگرافی یا دستگاه اکو قلب ا...

ادامه مطلب

ونتیلاتور نوزاد

ونتیلاتور نوزاد

ونتیلاتور نوزاد ونتیلاتور نوزاد | خرید ونتیلاتور نوزاد ونتیلاتور دستگاهی است که عبور هوا به داخل ...

ادامه مطلب

فتوتراپی نوزاد

فتوتراپی نوزاد

فتوتراپی نوزاد فتوتراپی نوزاد | دستگاه فتوتراپی و درمان زردی نوزاد در منزل در دستگاه فتوتراپی ...

ادامه مطلب

فتال مانیتورینگ NST

فتال مانیتورینگ

فتال مانیتورینگ فتال مانیتورینگ | دستگاه NST دستگاه فتال(جنین) مانیتورینگ اطلاعات گرافیکی یا عددی...

ادامه مطلب

دستگاه نوار قلب

دستگاه نوار قلب

  دستگاه نوارقلب ECG دستگاه نوار قلب | دستگاه ECG الکتروکاردیوگرام روش بدون دردی است که فعالی...

ادامه مطلب