دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور     دستگاه ونتیلاتور | خرید دستگاه ونتیلاتور دستگاه ونتیلاتور دستگا...

ادامه مطلب

دستگاه اندوسکوپی

دستگاه اندوسکوپی

دستگاه آندوسکوپی دستگاه آندوسکوپی | انواع دستگاه اندوسکوپی آندوسکوپی روشی است که پزشک با استفاده ا...

ادامه مطلب

چراغ سیالیتیک

چراغ سیالیتیک

چراغ سیالیتیک چراغ سیالیتیک | خرید چراغ سیالیتیک چراغ سیالیتیک که به آن لامپ جراحی یا چراغ اتاق عم...

ادامه مطلب

دستگاه اکو قلب ECO

دستگاه اکو قلب

دستگاه اکو قلب اکوکاردیوگرافی | دستگاه اکو ECO | دستگاه اکو قلب دستگاه اکو قلب یا اکوکاردیوگرافی ا...

ادامه مطلب

ونتیلاتور نوزاد

ونتیلاتور نوزاد

ونتیلاتور نوزاد ونتیلاتور نوزاد | خرید ونتیلاتور نوزاد ونتیلاتور دستگاهی است که عبور هوا به داخل ...

ادامه مطلب

فتوتراپی نوزاد

فتوتراپی نوزاد

فتوتراپی نوزاد فتوتراپی نوزاد | دستگاه فتوتراپی و درمان زردی نوزاد در منزل در دستگاه فتوتراپی ...

ادامه مطلب

فتال مانیتورینگ NST

فتال مانیتورینگ

فتال مانیتورینگ فتال مانیتورینگ | دستگاه NST دستگاه فتال (جنین) مانیتورینگ اطلاعات گرافیکی یا عدد...

ادامه مطلب

دستگاه نوار قلب

دستگاه نوار قلب

  دستگاه نوارقلب  دستگاه نوار قلب | دستگاه ECG دستگاه نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام روش بدون د...

ادامه مطلب