چراغ سیالیتیک

چراغ سیالیتیک

چراغ سیالیتیک چراغ سیالیتیک | خرید چراغ سیالیتیک چراغ سیالیتیک که به آن لامپ جراحی یا چراغ اتاق عم...

ادامه مطلب

ابزار جراحی

ابزار جراحی

ابزار جراحی ابزار جراحی | خرید ابزار جراحی ابزار جراحی به ابزار فلزی در اتاق عمل گفته میشود که جه...

ادامه مطلب

ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی ماشین بیهوشی | خرید و قیمت ماشین بیهوشی ماشین بیهوشی از جمله تجهیزات پزشکی بیمارستانی...

ادامه مطلب

الکتروکوتر

الکتروکوتر

الکتروکوتر الکتروکوتر | خرید الکتروکوتر لغت Cauterization به معنای سوزاندن زخم به وسیله داغی آتش ی...

ادامه مطلب

الکتروشوک

الکتروشوک

الکتروشوک الکتروشوک | خرید دستگاه الکتروشوک   دستگاه الکتروشوک یا دفبریلاتور از دستگاه های پ...

ادامه مطلب

دستگاه ساکشن

ساکشن

ساکشن ساکشن | خرید دستگاه ساکشن   در پزشکی گاهی نیاز به دستگاه هایی است که بتوانند مکش ای...

ادامه مطلب