ابزار جراحی

ابزار جراحی

ابزار جراحی ابزار جراحی | خرید ابزار جراحی ابزار جراحی به ابزار فلزی در اتاق عمل گفته میشود که جه...

ادامه مطلب

برانکارد

برانکارد

برانکارد برانکارد | انواع برانکارد   برانکارد برای حمل کوتاه مدت بیمارانی که نیاز به مراقبت...

ادامه مطلب

الکتروکوتر

الکتروکوتر

الکتروکوتر الکتروکوتر | خرید الکتروکوتر لغت Cauterization به معنای سوزاندن زخم به وسیله داغی آتش ی...

ادامه مطلب

روتوکلاو

دستگاه امحاء زباله

دستگاه امحاء زباله دستگاه امحاء زباله | رتو کلاو | بی خطرساز زباله شرکت افرا طب گلسار نماینده...

ادامه مطلب

اتوکلاو

اتوکلاو

اتوکلاو دستگاه اتوکلاو | خرید دستگاه اتوکلاو دستگاه اتوکلاو یکی از مهم ترین دستگاه های مورد استفاد...

ادامه مطلب

12