دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور     دستگاه ونتیلاتور | خرید دستگاه ونتیلاتور دستگاه ونتیلاتور دستگا...

ادامه مطلب

کنسول بیمار

کنسول بیمار

کنسول بیمار کنسول تخت بيمار | کنسول های بیمارستانی کنسول بیمار يا به اختصار کنسول، جعبه‌اي از ...

ادامه مطلب

رادیولوژی پرتابل

رادیولوژی پرتابل

رادیولوژی پرتابل دستگاه رادیولوژی | رادیولوژی پرتابل رادیولوژی پرتابل یا تصویربرداری پزشکی، با اس...

ادامه مطلب

پمپ تزریق سرم

پمپ تزریق سرم

پمپ تزریق سرم پمپ تزریق سرم | اینفیوژن پمپ پمپ تزریق سرم جدیدترین دستاورد فناوري تکامل یافته در زم...

ادامه مطلب

پمپ تزریق سرنگ

پمپ تزریق سرنگ

پمپ تزریق سرنگ پمپ تزریق سرنگ | اینفیوژن پمپ پمپ تزریق سرنگ دستگاهی است که با برنامه ریزی، مقادیر ...

ادامه مطلب

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی مانیتور علائم حیاتی | خرید و قیمت مانیتور علائم حیاتی     ...

ادامه مطلب