دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور

دستگاه ونتیلاتور     دستگاه ونتیلاتور | خرید دستگاه ونتیلاتور دستگاه ونتیلاتور دستگا...

ادامه مطلب

کنسول بیمار

کنسول بیمار

کنسول بیمار کنسول تخت بيمار | کنسول های بیمارستانی کنسول بالاي تخت بيمار يا به اختصار کنسول،...

ادامه مطلب

رادیولوژی پرتابل

رادیولوژی پرتابل

رادیولوژی پرتابل   دستگاه رادیولوژی | رادیولوژی پرتابل رادیولوژی یا تصویربرداری پزشکی، با...

ادامه مطلب

پمپ تزریق سرم

پمپ تزریق سرم

پمپ تزریق سرم پمپ تزریق سرم | اینفیوژن پمپ پمپ تزریق جدیدترین دستاورد فناوري تکامل یافته در زم...

ادامه مطلب

پمپ تزریق سرنگ

پمپ تزریق سرنگ

پمپ تزریق سرنگ پمپ تزریق سرنگ | اینفیوژن پمپ پمپ سرنگ دستگاهی است که با برنامه ریزی، مقادیر زیاد م...

ادامه مطلب

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی     مانیتور علائم حیاتی | خرید و قیمت مانیتور علائم حیاتی دس...

ادامه مطلب