دنبال چیزی میگردید ؟
جستجو

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی | خرید و قیمت مانیتور علائم حیاتی  

دستگاه مانیتور علائم حیاتی جهت نمایش سیگنال ‌های حیاتی بیمار در بخش‌ های مراقبت‌های ویژه ICU,NICU(و (CCU ،اورژانس و اتاق ‌های عمل به عنوان یکی از تجهیزات ضروری و لازم به کار می‌رود. این کالا در دسته بندی تجهیزات پزشکی خانگی قرار دارد.

این دستگاه برای نمایش علائم حیاتی بیمار به طور مستمر به کار می‌‍رود و اطلاعات مربوط به علائم حیاتی بیمار را جمع‌ آوری کرده و آن‌ها را بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌سازد و درشرایط نامطلوب بیمار هشدارهای لازم را به تیم پزشکی می‌دهد.

نام های دیگر دستگاه مانیتور علائم حیاتی

نام‌های فارسی : مانیتورینگ علائم حیاتی، مانیتور بیمار، مانیتورینگ بیمار Patient Monitoring،Monitoring Patients Vital Signs :نام‌های انگلیسی

انواع سیستم‌های مانیتورینگ

الف) از نظر نحوه اتصال

مانیتورینگ کنار تختی (SIDE BED) مانیتورینگ سانترال تله مانیتورینگ (Monitoring Tele)

 

ب) از لحاظ ماژول‌ها

مانیتورینگ اتاق عمل مانیتورینگ CCU مانیتورینگ اورژانس مانیتورینگ فشار خون مانیتورینگ قتد خون هولتر مانیتورینگ مانیتورینگ عملکرد تنفسی

مانیتورعلائم حیاتی 03 - مانیتور علائم حیاتی

 

اجزای تشکیل دهنده مانیتورینگ

۱-صفحـه نمـایـش: بستـه بـه نـوع سیستـم بـایـد قابلیت نمایش اطلاعات مورد نیاز جهت نمایش را دارا باشد. امروزه اکثر سازندگان سعی می‌کنند تا سیستم ‌هایی با صفحه نمایش لمسی را ارائه دهند (جهت آسانی کارکرد و کوچک‌تر شدن دستگاه).

۲-صـفـحه کلید یا سلکتورهای مناسب: باید بـتــوان بـا سـرعـت و سـهـولـت مـنـاسـبـی تـنـظـیـمـات گوناگون سیستم را انجام داد.

۳-ماژول‌های مختلف: با توجه به نوع و کاربرد دسـتـگــاه سـیـستـم از مـاژول‌ هـای گـونـاگـونـی بهـره میبرد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

ماژول ECG : همانند یک سیستم ECG است با ایـن تفاوت که عموما فقط ۳ لید از ۱۲ لید قلبی را نمایش می‌دهد.

ماژول کنترل دما: به طور پیوسته دمای بدن بیمار را نمایش می‌دهد.

ماژول SPO2: قابلیت‍‌های آن دقیقا مثل یک پالس اکسی‌متر است .مــاژول کـنـتــرل فـشــار: از یــک فـشــارسـنـج اتــومـاتیـک بـرای سنجـش منظـم فشـار خـون بیمـار استفاده می‌کند.

۴-سـنـسـورها: با توجه به اینکه سیستم ازچه ماژول‌هایی بهره می‌برد ، سنسورهای مختلفی برای انتقال اطلاعات حیاتی به دستگاه مورد استفاده قرار می‎گیرند . سنسور دما، کاف فشارسنج اتوماتیک، پروب ثبت ECG ،پروب پالس اکسی‌متر و سنسور قندخون به نسبت کاربرد بیشتری دارند.

۵-باطری: عموما دو نوع باطری در یک سیستم مانیتورینگ پیشرفته وجود دارد. باطری UP BACK :که جهت حفظ اطلاعات اساسی سیستم به کار می‌رود و عموما یک باطری ۳ ولت کوچک است. باطری اصلی دستگاه: که می تواند باطری نیکل کادمیوم یا باطری سرب و اسیدی باشد.

۶-برد تغذیه: این برد وظیفه تبدیل ولتاژ برق شهری را به ولتاژ مورد نیاز دستگاه برعهده دارد و بسته به نوع دستگاه از قسمت‌های مختلفی تشکیل می‌شود.

 

هدف اصلی استفاده از مانیتور علایم حیاتی چیست؟

مانیتور علائم حیاتی برای نظارت، نمایش، بازنگری، ذخیره، آلارم چندگانه پارامترهای فیزیولوژیکی از جملهECG ، آنالیز قطعهST ، آنالیز آریتمی، ضربان قلب(HR) ، سرعت تنفس(RR) ، دمای بدن(Temp) ، درصد اشباع اکسیژن(SpO2) ، سرعت ضربان(PR) ، فشار خون غیر تهاجمی(NIBP) ، فشار خون تهاجمی(IBP) ، دی اکسید کربن (CO2) و گاز بیهوشی (AG) به کار می‌رود.

مانیتور علائم حیاتی - مانیتور علائم حیاتی    

علائمی عمومی که مانیتور علائم حیاتی نشان میدهد :

مانیتور علائم حیاتی معمولا ماژول‌های زیر را پشتیبانی می‌کنند .البته برخی از آن‌ها به صورت ثابت روی هر دستگاهی وجود دارد، ولی برخی دیگر در صورت درخواست مشتری بر روی دستگاه نصب می‌شوند و اختیاری (Optional) هستند.

• ماژول :Resp/ECG برای نمایش شکل امواج سیگنال قلب (ECG) و سیگنال تنفس (Respiration) و نیز نمایش پارامترهای نرخ ضربان قلب (Rate Heart) و نرخ تنفس (Rate Respiration) به‌کار می‌رود. • ماژول :SpO2 برای نمایش موج پلتیسموگراف و نمایش پارامترهای نرخ ضربان نبض (Rate Pulse) و درصد اشباع اکسیژن خون (SpO2) را دارد. • ماژول :NIBP قابلیت اندازه‌گیری فشارهای سیستولیک، دیاستولیک و فشار میانگین بیمار به روش غیر تهاجمی و به صورت خودکار را دارد. • ماژول IBP: برای نمایش شکل موج فشار خون تهاجمی و نیز نمایش مقادیر فشارهای سیستولیک، دیاستولیک و فشار میانگین به کار رود. • ماژول :Temp برای اندازه گیری دما و نیز نمایش اختلاف دما بین دو کانال Temp به کار میرود • ماژول: CO2 برای اندازه گیری درصد دی اکسید کربن در هوای بازدم استفاده می‌شود. همچنین قابلیت نمایش شکل موج آن، نمایش نرخ تنفس و تشخیص حالت Apnea را دارد.

در برخی از مانیتورهای علایم حیاتی، ماژول‌هایResp/ECG ، SpO2و NIBP به طور پایه بر روی تمام مانیتورها مورد استفاده قرار میگیرد و ماژول‌هایIBP ، Tempو CO2 به صورت اختیاری و بنا به سفارش مشتری نصب می‌گردد.

 

ارتباط بین مانیتور علایم حیاتی کنارتختی و سیستم سانترال چیست؟

معمولا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه کنار هر تخت، مانیتور علائم حیاتی کنارتختی استفاده می‌گردد و تمامی مانیتورهای علایم حیاتی کنارتختی بخش، به سیستم سانترال مرکزی متصل است.

کادر درمانی در ایستگاه مرکزی پرستاری از طریق دستگاه سانترال اطلاعات تمامی بیماران را مشاهده می‌کنند. برای اتصال به سیستم سانترال تنها کافی است کابل شبکه‌هایی را که به ایستگاه مرکزی متصل است به سوکت شبکه در پشت مانیتور وصل کنید.

 
تله مانیتورینگ داخل بیمارستانی

در این راهکار مانیتورهای موجود دریک یا چند بیمارستان از طریق بسترهای شبکه، قابل متصل شدن به مراکز مانیتورینگ هستند و پزشک می‌تواند پارامترها و علائم حیاتی بیمار خود را بررسی و کنترل نماید. این سامانه قابلیت اتصال به PACS را نیز دارا می‌باشد و پارامترهای حیاتی بیمار را بر اساس استاندارد DICOM ذخیره سازی می‌کند.

 
سیستم های مانیتورینگ سانترال

این سیستم‌ها برای کنترل علائم حیاتی بیمارانی که بر روی تخت‌های مختلف یک بخش قرار دارند از داخل استیشن پرستاری به کار می‌روند .حداقل اجـزاء تشکیـل دهنده یک سیستم سانترال عبارت است از:

۱-حداقل ۴ سیستم مانیتور علائم حیاتی که البته حتـی بـا یـک دستگـاه مـانیتور نیز می‌توان سیستم سانترال داشت

۲ -یک دستگاه به عنوان سرور سانترال : به این منظـور عمـوما از یک سیستم کامپیوتری به عنوان سرور دستگاه سانترال استفاده می‌شود که حداقل امکانات خاصی را باید بتواند مهیا کند مثل امکان ذخیـره سـازی عـلایـم حیـاتی حداقل تا ۲۴ ساعت برای هر بیمار.

۳-کـانـال‌هـای ارتبـاطـی منـاسـب : بسته به نوع سـرور مـورد استفـاده، تفـاوت مـی‌کنـد و مـی‌تـواند امـواج رادیـویـی ، کـابـل‌هـای مخـابراتی و فیبرهای نوری و . . . باشد.

  مانیتور علائم حیاتی 2 - مانیتور علائم حیاتی  

آلارم های مانیتور علایم حیاتی

آلارم، اعلانی است که توسط مانیتور برای پرسنل پزشکی از طریق صدا و تصویر تولید می‌شود و نشان دهنده حالت غیر عادی فیزیولوژیکی بیمار یا یک اشکال فنی در دستگاه است.

برخی از مانیتورهای علایم حیاتی تمام آلارم‌های صوتی و تصویری را از طریق بلندگو، LEDهشدار و صفحه نمایش تولید می‌کند .ضمنا با توجه به ویژگی هشدار، آلارم مانیتور می‌تواند به سه دسته آلارم‌های فیزیولوژیکی، آلارم‌های فنی و پیام‌های اعلان تقسیم شود .

 

چه مواقعی دستگاه مانیتورینگ هشدار میدهد؟

معمولا مانیتورینگ علایم حیاتی پیشرفته دارای امکان آلارم System Fail Lead هستند. با این امکان در حالتی که لیدها به درستی وصل نشده باشند، دستگاه مانیتور هشدار می‌دهد.

در برخی از مانیتورهای علایم حیاتی میتوان این قابلیت را در حالت ON یا OFF قرار داد اگر این گزینه در حالت فعال یا ONباشد، در هنگام قطع کردن کامل ECGعبارت Fail Lead نوشته شده و خط صاف نمایش داده می‌شود اگر این گزینه در حالت OFF باشد در هنگام قطع کردن کابل ECGعبارت Fail Lead نمایش داده نمی‌شود.

به علاوه مانیتورینگ علایم حیاتی دارای Alarm Fail Lead نیز است که کاربر می‌تواند آن را در حالت ON یا OFF قرار داد. اگر این آلارم روشن باشد هنگام قطع کردن کابل ECG آلارم Fail Lead نواخته می‌شود. در این مانیتور آلارم دیگری به صورت Weak Alarm ECGتعبیه شده است که می‌توان آن را در حالت ON یا OFF قرار داد اگر این آلارم روشن باشد هنگام ضعیف بودن سیگنال بیمار آلارم ECG Weak نواخته می‌شود.

آیتم‌های مهم در زمان خرید دستگاه مانیتورینگ

• تصویر دستگاه، صفحه نمایش ( اندازه بر حسب اینچ) •اعتبار کمپانی سازنده و محدوده فروش (جهانی ، منطقه ای و …) •دارا بودن تاییدیه‌ها مثل(FDA) یا نشان ها مثل (CE )یا استانداردهای لازم • قیمت، مدت گارانتی و خدمات پس از فروش، مدت زمان تحویل و پرسنل سرویس •محدوده سنی قابل استفاده (بزرگسالان یا نوزادان) و بخش‌های قابل استفاده (مثل اورژانس، اتاق عمل، آمبولانس و…) • باتری (نوع، تعداد، مدت زمان کار با باتری، قابلیت و زمان شارژ مجدد، هشدار ضعیف بودن باتری و…) •بد ساید یا قابل حمل بودن و ماژولار یا یکپارچه بودن •پارامترهای نمایش داده شده •نوارقلب: تعــداد لـیــدهــا، دامـنــه ضـربـان قلـب، دقـت، هشـدارهـا، تشخیـص آریتمی،آنالیز ST ، (تعداد لیدهای آنالیز شده) • فشار خون تهاجمی (IBP )تعداد کانالها، دامنه مقیاسها •هشدارها (دیداری، شنیداری، پیغام) •فشار خون تهاجمی (NIBP )تکنیک اندازه گیری، اندازه کاف، طریقه اتصال به لوله •پالس اکسیمتر (نوع پروب، یکبار یا چند بار مصرف) •دما (تعداد ورودی ها، نوع پروب) •سازگاری با (MRI)شدت میدان بر حسب تسلا • قابلیت شبکه کردن ( با سیم یا بیسیم، پروتکل ارتباط، حداکثر تعداد دستگاه در یک شبکه، نیاز به ایستگاه مرکزی، معماری، مشاهده از راه دور) •رکوردر (تعداد کانال ها) و خروجی های جانبی (دیجیتال، آنالوگ) • ابعاد، وزن و برق ورودیVAC

یـکی از نکات مهم در انتخاب مانیتور برای مراکز درمانی و بیمارستانی، توجه به بخش های مراقبت‌ های ویژه و سایر بخش‌های با حساسیت بالاست. یک مانیتور اتاق عمل باید پارامترهای اصلی نظیر ECG، IBP، NIBP، SpO2، دمای بدن، برون ده قلبی و ETCO را نمایش دهد. نکته مهم دیگر، استفاده از سیستم آشکارساز آریتمی‌ها است که قابلیت نمایش وآلارم داشته تا در شرایط حساس پرسنل درمانی را آگاه کند.

شما میتوانید برای مشاوره و خرید مناسب ترین دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار به طور ۲۴ساعته با کارشناسان شرکت افراطب در ارتیاط باشید.

نوشته های مرتبط
Call Now Buttonتماس با افرا طب