تجهیزات پزشکی مصرفی

شرکت افرا طب تامین کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی مصرفی با تنوع برند، توزیع به صورت عمده در سراسر کشور